• God påske!

  Publisert: 27-MAR-15
 • Forbundskontoret holder stengt i påsken, fram til mandag 6. april. SL ønsker alle en riktig god påske!

 • Les mer
 • Ny kommunikasjonsansvarlig i SL

  Publisert: 27-MAR-15
 • Skolenes landsforbund har tilsatt Runar Nørstad som kommunikasjons- ansvarlig. Runar er født i 1968 og har jobbet innen media i 25 år.

 • Les mer
 • Isaksen tvinger «gamle» lærere til å sette seg på skolebenken

  Publisert: 25-MAR-15
 • Et samlet Kommune-Norge advarer, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viker ikke: Alle landets lærere må nå sette seg på skolebenken.

 • Les mer
 • Regjeringen dropper elevkrav for friskoler

  Publisert: 24-MAR-15
 • Regjeringen trekker kravet om at landets friskoler må ha minst 30 elever for å få støtte. Kravet ble slaktet av høringsinstansene, men KS er skuffet.

 • Les mer
 • Vekk med bemanningsbyråene

  Publisert: 23-MAR-15
 • Utviklingen i bemanningsbransjen undergraver den norske modellen.

 • Les mer
 • SLs oppskrift for å effektivisere skolen: Fjern forhandlingsansvaret fra KS og legg ned Utdanningsdirektoratet

  Publisert: 23-MAR-15
 • Skolenes landsforbund mener det er for mange styringsnivåer fra Stortinget og departementet, som fastsetter forskriftene, og ut i skolestua.

 • Les mer
 • SL krever at pengene kommunen og fylkeskommunene mottar til skole skal øremerkes

  Publisert: 23-MAR-15
 • Sogn og Fjordane har så gode skoleresultater at forskerne kaller det et paradoks. I to år har 12 forskergrupper forsøkt å finne forklaringen.

 • Les mer
 • Boikott endringene i Arbeidsmiljøloven

  Publisert: 23-MAR-15
 • Skolenes landsforbund oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og andre seriøse arbeidsgivere til ikke å ta i bruk den utvidete adgangen til midlertidige ansettelser, dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt.

 • Les mer
 • Politikernes årvisse «statusheving» av læreryrket

  Publisert: 23-MAR-15
 • Manglende tillit til lærerens utøvelse av sin profesjon kommer, i stadig større grad, til uttrykk i kontroll, detaljstyring og evaluering av landets lærerstand.

 • Les mer
 • TISA: ingen avtale om økt privatisering av offentlige tjenester

  Publisert: 23-MAR-15
 • Norge er inne i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale med USA, EU, Australia og en rekke andre land, den såkalte TISA-avtalen (Trade in Services Agreement).

 • Les mer
 • Fanemarkering foran Stortinget

  Publisert: 19-MAR-15
 • SL var et av mange forbund som deltok på fanemarkeringen i dag. Markeringen var rettet mot endringene i Arbeidsmiljøloven.

 • Les mer
 • Landsstyremøtet

  Publisert: 19-MAR-15
 • Regnskap, budsjett og SLs framtidige organisering har stått på tapetet torsdag formiddag.

 • Les mer
 • Hvorfor er elevene hennes best i landet?

  Publisert: 19-MAR-15
 • Hvordan kan ungene i Sogn og Fjordane være så flinke på skolen? Intet mindre enn tolv forskningsprosjekter har undersøkt akkurat det.

 • Les mer
 • Vårens landsstyremøte i gang!

  Publisert: 18-MAR-15
 • SLs landsstyre sitter nå samlet på Sørmarka, klar til et tredagers maratonløp. Landsstyret er SLs høyeste myndighet mellom landsmøtene.

 • Les mer
 • Nytt forslag skal sikre flere lærlingplasser

  Publisert: 17-MAR-15
 • Med rundt 8000 manglende lærlingplasser, har regjeringen nå lagt frem et forslag om at det skal være et krav at bedrifter har lærlinger for å vinne på offentlig anbud.

 • Les mer
 • Flere lærere til de yngste elevene

  Publisert: 16-MAR-15
 • I budsjettforliket vedtok de blå-blå samarbeidspartiene å bevilge 200 millioner kroner til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev.

 • Les mer
Fylkeslag og foreninger
Nyheter fra media