• God jul og godt nyttår!

  Publisert: 21-DEC-14
 • Skolenes landsforbund ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Forbundskontoret holder stengt fram til mandag 5. januar. De tillitsvalgte er likevel tilgjengelig på epost og mobil, dersom det er nødvendig.

 • Les mer
 • LO, Unio og YS til politisk streik 28. januar

  Publisert: 18-DEC-14
 • LO, Unio og YS oppfordrer alle sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken finner sted onsdag 28. januar fra kl. 1400 til kl. 1600.

 • Les mer
 • Jo tidligere barnehagestart, jo bedre kan minoritetsbarna norsk

  Publisert: 18-DEC-14
 • Minoritetsspråklige barn som begynte tidlig i barnehage, utviklet bedre norskferdigheter enn barna som begynte senere. Men dette er ikke nok, ifølge ny doktorgradsavhandling.

 • Les mer
 • Ønsker obligatorisk sykemelding

  Publisert: 15-DEC-14
 • Driftsstyret på Stenbråten skole i Oslo, vil innføre obligatorisk legemelding når et barn er borte fra skolen i mer enn tre dager. Forslaget kommer etter at en elev på skolen døde i august i år.

 • Les mer
 • Dropp forelesninger – få bedre studenter

  Publisert: 15-DEC-14
 • Universitetene bør droppe tradisjonelle forelesninger og i stedet undervise studentene gjennom aktiv læring, sier forsker. En stor undersøkelse dokumenterer at det gir dyktigere elever og mindre frafall.

 • Les mer
 • SL støtter kampanjen for høyere lærertetthet

  Publisert: 12-DEC-14
 • Forbundsstyret har i møte i dag enstemmig vedtatt å støtte den landsomfattende kampanjen som er satt i gang av lærere på Facebook ang. høyere lærertetthet.

 • Les mer
 • Vil den nye tidstyv-rapporten avbyråkratisere skolen?

  Publisert: 11-DEC-14
 • SLs forbundsleder, Anne Finborud, jubler fordi både KS og KD (Kunnskaps- departementet) er tydelige på at de vil komme med tiltak som reduserer kravet om rapportering og dokumentasjon.

 • Les mer
 • Vil fjerne tidstyver i skolen

  Publisert: 11-DEC-14
 • Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og dokumentasjon i skolen. Kunnskapsministeren og KS vil nå fjerne unødvendige krav.

 • Les mer
 • LO til politisk streik

  Publisert: 08-DEC-14
 • LOs sekretariat, der alle forbundslederne deltar, vedtok enstemmig i dag å gå til politisk streik mot regjeringens forslag om midlertidige tilsettinger.

 • Les mer
 • Ekspertgruppe vil ha mer realfag i barnehagen

  Publisert: 08-DEC-14
 • Mer vektlegging av matematikk og naturfag i barnehagen er et av forslagene fra Ekspertgruppen for realfagene. – Vi tar med oss innspillene fra ekspertgruppen inn i arbeidet med en ny realfagsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Les mer
 • I dag åpner han for flere midlertidig ansatte

  Publisert: 05-DEC-14
 • Arbeidsminister Robert Eriksson legger i dag fram lovforslaget som åpner for flere midlertidig ansatte.

 • Les mer
 • Symbolpolitikk fra regjeringa?

  Publisert: 03-DEC-14
 • -Vi må i fellesskap holde fokus på en lærer- og lektorutdanning som har et relevant innhold, en variert metodikk, er praksisnært og samtidig strutter av aktivitet og fagdidaktisk engasjement, sier ungdomssekretær i SL, Endre Fagervold.

 • Les mer
 • Jenter bedre i lesing, gutter bedre i regning

  Publisert: 02-DEC-14
 • Jenter er flinkere i lesing, mens gutter er bedre i regning, viser resultatene fra de nasjonale prøvene. I engelsk stiller de likt.

 • Les mer
 • Bruk resultatene til elevenes beste

  Publisert: 02-DEC-14
 • – Nasjonale prøver er et viktig redskap for lærere, skoleiere og foreldre. Resultatene fra årets nyutviklede prøver gjør at både skole og kommune kan sette seg inn i resultatene raskere, og dermed gi bedre oppfølging av enkeltelever, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Les mer
 • Forbundslederen i åpent møte

  Publisert: 02-DEC-14
 • Anne Finborud skal innlede på åpent møte på Borg skole i morgen, onsdag 3. des. kl. 1800. SL oppfordrer alle SLere i Østfold til å benytte anledningen til å møte forbundslederen!

 • Les mer
 • Bør ha fleire førskulelærarar i barnehagen

  Publisert: 28-NOV-14
 • Berre rundt ein tredjedel av dei tilsette i barnehagane har pedagogisk utdanning. Det burde vere fleire, meiner førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes.

 • Les mer
Fylkeslag og foreninger
Nyheter fra media